Epira Ab

De fullständigt inhemska Epira-produkterna är tillverkade av rena, finska naturliga råvaror. Epira producerar, marknadsför och säljer träförädlingsindustrins biprodukter. Epira utvecklar produkterna hela tiden för att få biprodukterna till att utgöra industrins högsta topp i Finland. Dessutom utvecklar och marknadsför företaget även andra träprodukter. 

Välkommen!

rutiperhe.png